Press "Enter" to skip to content

Vedenie FIIT STU sa rozhodlo zakázať anonymitu na internom diskusnom fóre

Sme zhrození z toho, aké kroky realizuje vedenie FIIT STU. Najnovšie sme svedkami pokusu o umlčanie hlasu študentov, ktorí sa na internom fakultnom fóre vyjadrujú negatívne k aktuálnemu dianiu.

Myslíme si, že Askalot je veľkým tŕňom v oku vedenia FIIT STU, keďže vďaka nemu sa podarilo informovať o viacerých vážnych prešľapoch súčasného dekana.“

Podľa zápisnice z posledného stretnutia vedenia FIIT STU (18.2.2020) vedenie schválilo deaktiváciu funkcie “anonym” na internom diskusnom portáli Askalot. Túto funkcionalitu mohli využívať iba študenti na zasielanie anonymných príspevkov. Na Askalote sa pritom anonymne študenti vyjadrujú kriticky k postupom a prístupu (nových) vyučujúcich, ku krokom vedenia, ale taktiež túto funkcionalitu už využil aj študent/študentka, ktorý hľadal možnosť, ako sa kontaktovať so psychológom.

Dr. Vranić navrhol vedeniu, aby v platforme ASKALOT bola z dôvodu zvýšenia transparentnosti deaktivovaná funkcionalita „anonym“. Vedenie fakulty rozhodlo pristúpiť na návrh Dr. Vraniča a deaktivovať funkcionalitu „anonym“ v platforme ASKALOT.“

Deaktiváciu funkcie navrhol docent Vranić (poverený prodekan pre vedu a výskum). Svoj návrh odvôvodňuje zvýšením transparentnosti. Docent Vranić sa však podľa verejných informácií do interného systému Askalot neprihlásil od 15. decembra 2016.

Ukážka zo zápisnice vedenia 18.2.2020.

Podľa zápisnice zo stretnutia vedenia 13.2.2020 sa vedenie rozhodlo získať aj administrátorské práva k serverom na fakulte pre dekana, dr. Šoltésa a dr. Jelemenskú. Ako sa uvádza v diskusii na Askalote, doteraz mal prístup k anonymným autorom iba zakladateľ systému Askalot, ktorý však od jeho vzniku deklaruje, že tieto informácie nikdy nebude šíriť. Máme však obavy, že sa týmito krokmi vedenie snažilo zistiť aj autorov už publikovaných anonymných príspevkov. A keď bolo jasné, že to nie je a nebude možné, tak sa funkcionalitu rozhodli úplne zakázať.

Myslíme si, že Askalot je veľkým tŕňom v oku dekana, keďže vďaka nemu sa podarilo študentov informovať o viacerých kauzách súčasného vedenia ako napríklad náhle prijatie 18 nových zamestnancov alebo objednávka na 18 000 € pre advokátsku kanceláriu.

Vedenie týmto podľa nášho názoru diskriminuje študentov, ktorí sa napríklad z dôvodu svojej povahy boja spýtať otázku pod svojim menom, pričom môže ísť o relevantnú otázku k výučbe alebo predmetu.“

Študenti zároveň na Askalote v týchto dňoch píšu svoje negatívne zážitky zo zmien v prednášajúcich na predmetoch.

Vedenie týmto podľa nášho názoru diskriminuje študentov, ktorí sa napríklad z dôvodu svojej povahy boja spýtať otázku pod svojim menom, pričom môže ísť o relevantnú otázku k výučbe alebo predmetu. Takou bola napr. aj otázka “Ako sa naučíme programovať v Jave?”, ktorá smerovala na predmet doc. Vranića a kde v odpovedi uviedol, že “na anonymné otázky už nebude odpovedať”.

Systém Askalot bol mimoriadne vyzdvihnutý pri medzinárodnej akreditácii IET. Možnosť klásť anonymné otázky je pritom jedna z veľmi dôležitých čŕt systému, ktorá umožňuje študentom klásť ľubovoľné otázky a diskutovať bez strachu o predmetoch a dianí na fakulte.

Autor obrázka: Kat Jayne od Pexels

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.