Press "Enter" to skip to content

Dlhoročná súťaž stredoškolákov ProFIIT končí

Po mimoriadne rozpačitom začiatku letného semestra, ktorý sprevádza výrazný pokles kvality predmetov a snaha umlčať nespokojných študentov sa objavila ďalšia smutná správa. Súťaž ProFIIT určená pre stredoškolákov sa tento rok na FIIT STU neuskutoční.

Na základe zápisnice z vedenia 4.2.2020 sme sa dozvedeli, že súťaž, ktorá má na fakulte už 16-ročnú tradíciu, na návrh pána docenta Vranića (poverený pre výskum a vedu) tento rok nebude. Svoj návrh zdôvodnil “zastaranosťou systémov a krátkosťou času na ich prípadný upgrade”.

O vyjadrenie sme požiadali aj organizátorov súťaže. Potvrdili nám, že systém, v ktorom beží súťaž, je zastaraný a potreboval by vylepšenia.

Súťaži sa organizátori venovali vo svojom voľnom čase a bola pre nich veľkou záľubou: “Ja a kolegovia sme to robili pro bono a zotrvačnosťou. Nikto nás už pár rokov oficiálne neoslovoval, či to vôbec budeme robiť,” vyjadril sa pre nás organizátor súťaže, Dr. Peter Trebatický.

Pokračovanie v organizácii súťaže odmietli samotní organizátori. “Odmietol som to týždeň pred začiatkom súťaže,” dopĺňa Dr. Trebatický. Podľa našich informácií bol jeden z dôvodov, prečo organizátori odmietli zrealizovať ďalší ročník súťaže, konanie súčasného vedenia FIIT STU.

ProFIIT pomáhalo šikovným študentom ukázať, čo v nich je

Súťaž ProFIIT je určená pre žiakov stredných škôl a jej cieľom je podnietiť potenciálnych uchádzačov o štúdium informatiky na FIIT STU. Úlohou súťažiacich je vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu príkladov. “Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí plánujú prihlásiť sa na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU s nástupom v akademickom roku 2019/20,” uvádza sa na stránke minuloročného kola súťaže.

„Na úvodnom príhovore vtedajšej pani dekanky som zistil, že túto fakultu riadia ľudia s nadšením a vedia oceniť šikovných ľudí. Veľmi sa mi to zapáčilo a začal som uvažovať nad tým, že pôjdem do Bratislavy a nie do Brna. Stal som sa úspešným riešiteľom a dostal som veľa bodov, ktoré sa započítali do prijímacieho konania vďaka čomu som bol bez problémov prijatý na FIIT a aj vďaka ProFIITu tu napokon som a dúfam že aj najďalej budem mať motiváciu tu študovať.“

Ozvali sa nám študenti, ktorí sa v predchádzajúcich ročníkoch do súťaže zapojili: “Ako stredoškoláci sme sa spolu s kamarátom rozhodli zúčastniť súťaže ProFIIT. Korešpondenčné kolo sa robilo v dvojiciach, takže sme ho riešili spolu. Úlohy boli pestré a zaujímavé, naučili sme sa pri ich riešení mnoho nových vecí. Podarilo sa nám dostať sa do finále. Mal som preplatenú cestu, ubytovanie, bolo o mňa dobre postarané.”

V súčasnosti prebieha súperenie o informatikov medzi univerzitami naprieč Slovenskom aj Českom. Pre mnohých študentov bola súťaž ProFIIT bránou na fakultu a vďaka tejto súťaži mali možnosť spoznať prostredie a ľudí, ktorí na fakulte pôsobia: “Prvýkrát som videl FIIT naživo a už len budova sa mi veľmi zapáčila. Na úvodnom príhovore vtedajšej pani dekanky som zistil, že túto fakultu riadia ľudia s nadšením a vedia oceniť šikovných ľudí. Veľmi sa mi to zapáčilo a začal som uvažovať nad tým, že pôjdem do Bratislavy a nie do Brna.”

Okrem zoznámenia s fakultou pomáhala úspešná účasť na súťaži aj v prijímacom konaní na fakultu: “Stal som sa úspešným riešiteľom a dostal som veľa bodov, ktoré sa započítali do prijímacieho konania vďaka čomu som bol bez problémov prijatý na FIIT a aj vďaka ProFIITu tu napokon som a dúfam že aj najďalej budem mať motiváciu tu študovať,” dodal pre nás jeden zo študentov.

Súťaž podporili aj známe nadnárodné spoločnosti ako AT&T, ESET, Gratex, Sféra, Unesco a Unicorn.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.