Press "Enter" to skip to content

Martin u ZKH: Najväčšia tragédia je, že najlepší študenti odídu z FIIT do zahraničia

Náš člen a doktorand na FIIT STU, Martin Tamajka, sa zúčastnil rozhovoru s novinárkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou v relácii Denníka SME Rozhovory ZKH. V rozhovore sa venovali aktuálnej situácii nielen na FIIT STU, ale aj na univerzite.

V článku vám prinášame aj viaceré detaily, ktoré sa do rozhovoru nezmestili.

Kvalita výučby poklesla

Jednou z hlavných tém bola kvalita výučby na fakulte, ktorá v priebehu tohto semestra v dôsledku náhlych zmien prednášajúcich rapídne klesna. Dokazujú to pritom viaceré dotazníky či sťažnosti študentov alebo zamestnancov.

„Nie je normálne, aby sme my ako študenti museli kontrolovať každý výrok dekana, že či je pravdivý.“

Ďalšou témou boli zásadné problémy, ktoré vedenie spôsobilo niektorým doktorandom. V priebehu jedného polroka postupne totiž prišli o vedúcich – najskôr pôvodných, a následne aj nových (náhradných). Nerozvážne rozhodnutia dekana o prepúšťaní kvalitných docentov a doktorov sa tak časom môžu negatívne prejaviť aj na vedecko-výskumnej reputácii fakulty.

Transparentnosť akademickej samosprávy na STU je otázna

V rozhovore sa tiež venovali aj problémom, ktoré súčasná situácia poodkryla, a to úskalia akademickej samosprávy. Hoci je samospráva pre univerzity dôležitá, aktuálna kauza odhalila, že môže byť aj zneužitá.

Ide pritom o veľmi horúcu tému, ktorá aktuálne rezonuje v spoločnosti. Vo svojich blogoch sa o nej vyjadrili profesor na katedre politológie FiF UK Jozef Bátora či bývalá predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová.

„Priebeh zasahnutia nás študentov mimoriadne sklamal.“

Niektoré kroky Akademického senátu univerzity tiež vyvolávajú otázniky. Príkladom je priebeh nedávneho zasadnutia Akademického senátu (13.7.), kde podpredseda senátu (prof. Stanko) nechával veľký priestor zástancom dekana, kým senátori za FIIT STU boli neustále prerušovaní.

Ukázalo sa tiež napríklad, že do (údajne objektívnej) Správy o situácii na FIIT STU, ktorá bola prezentovaná na zasadnutí formou stručného výstupu podpredsedu akademického senátu, nemali možnosť zasiahnuť ani nespokojní študenti alebo nespokojní zamestnanci.

Výsledok riešenia infožiadosti k Správe o situácii na FIIT STU.

Infožiadosť, ktorú zaslali študenti s cieľom preštudovať si obsah Správy pred zasadnutím senátu, navyše dopadla fiaskom – odpoveď na žiadosť o sprístupnenie Správy bola zamietnutá z dôvodu, že údajne jej písomná verzia neexistuje, a to aj napriek tomu, že bola v tejto forme prezentovaná ešte na predchádzajúcom zasadnutí senátu (29.6.). Objektivitu správy pritom spochybňovali samotní senátori. Dôležitosť správy spočívala v tom, že aj na základe jej obsahu sa mali senátori rozhodovať o tom, či odvolajú dekana FIIT STU.

Útoky na študentov sa stupňujú

V rozhovore sa tiež spomína anonymná báseň, ktorá v súčasnosti koluje na internom diskuskom fóre fakulty a ktorú vytvorili, zdá sa, priaznivci súčasného vedenia. Vážnejšie však je, že v nej urážajú a ohovárajú študentov FIIT STU (členov Za Našu FIIT či bývalú študentskú senátorku AS FIIT STU). Kým na satirické videá na adresu vedenia zareagoval dekan aj ostatní jeho kolegia ostro, voči tejto básni sa žiadnym spôsobom do dnešného dňa neohradili.

Časť rozhovoru sa venuje aj Martinovej budúcnosti. V rozhovore uvádza, že zvažuje svoje ďalšie pôsobenie na fakulte. Pridal by sa tak k takmer polovici doktorandov, ktorí na fakulte neplánujú zostať.

Prezrite si celý rozhovor:

Budúcnosť študentov je neistá

Akademický senát v polovici júla hlasoval o odvolávaní dekana Kotuliaka. Napriek tomu, že väčšina prítomných hlasovala za odvolanie dekana, na odvolanie to zrejme nestačilo. Za odvolanie dekana sa verejne vyjadrilo vyše 7160 ľudí z verejnosti a takmer 500 študentov fakulty. Podporu dekanovi vyjadrilo anonymne v liste prezentovanom na senáte takmer 60 zamestnancov a študentov FIIT STU.

„Najväčšia tragédia je, že najlepší študenti odídu z FIIT do zahraničia.“

V súčasnosti hrozí, že fakulta príde celkovo o minimálne 28 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných zamestnancov či desiatky študentov. Viacerí študenti sa začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie. V zverejnenom prieskume sa mnohí z nich vyjadrili, že na fakulte končia.

K problému zaujali stanovisko aj viaceré profesijné organizácie. Otvorené listy, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasným vývojom na fakulte, zverejnili IT asociácia Slovenska, združenie Slovensko.Digital či najnovšie aj Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku, ktorá združuje vyše 100 firiem na Slovensku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.