Press "Enter" to skip to content

Dekan odmieta zrealizovať výberové konania na miesta učiteľov, v hre je opäť senát fakulty

Zamestnanci FIIT STU zverejnili otvorenú výzvu dekanovi FIIT STU, v ktorej ho žiadajú o vypísanie výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov. Dekan odmieta tieto výberové konania vypísať, argumentuje možnosťou predĺžiť zamestnancom zmluvy pomocou novely zákona.

„Rozhodovanie o predĺžení zmluvy len samotným dekanom, bez výberového konania, kde spôsobilosti uchádzačov vyhodnocuje výberová komisia, vzbudzuje podozrenie na ovplyvňovanie demokratického procesu voľby do senátu.

Táto cesta však vzbudzuje u zamestnancov obavy, keďže na rozdiel od štandardného výberového konania, kde je súčasťou procesu aj komisia, v tomto prípade rozhoduje dekan sám. To vyvoláva v zamestnancoch vlnu neistotu a nedôvery. Navyše, zmluvu je týmto spôsobom možné predĺžiť iba o pár mesiacov po skončení krízovej situácie v krajine.

My, študenti, zdieľame obavy učiteľov, že budeme opäť vystavení nekvalitnému vzdelávaniu, akého sme svedkami po tom, čo vedenie nahradilo dlhoročných učiteľov začiatkom letného semestra 2019/20. Takýto prístup od dekana v nás tiež vyvoláva dojem, že sa chce zbaviť svojich oponentov.”

Rozhodnutie nevypísať výberové konanie považujú vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie koronavírusu za mimoriadne nezodpovedné. Dotknutých zamestnancov to podľa ich slov vrhá do neistoty, či budú alebo nebudú na fakulte ďalej pôsobiť.

Ich obavy podčiarkuje aj fakt, že medzi ohrozenými zamestnancami sú aj kandidáti do nasledujúcich volieb do Akademického senátu FIIT STU: “Medzi zamestnancami s končiacim pracovným pomerom sú aj kandidáti do volieb do akademického senátu fakulty. Rozhodovanie o predĺžení zmluvy len samotným dekanom, bez výberového konania, kde spôsobilosti uchádzačov vyhodnocuje výberová komisia, vzbudzuje podozrenie na ovplyvňovanie demokratického procesu voľby do senátu.”

4 požiadavky na dekana
Zamestnanci žiadajú, aby dekan:
  1. Bezodkladne vypísal výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov.
  2. Zabezpečil transparentný a férový priebeh týchto konaní.
  3. O predĺžení pracovných zmlúv rozhodoval na základe preukázateľnej odbornosti, fundovanosti a erudície uchádzačov.
  4. Nezneužil aktuálnu situáciu na zbavenie sa svojich oponentov.

My, študenti, zdieľame obavy učiteľov, že budeme opäť vystavení nekvalitnému vzdelávaniu, akého sme svedkami po tom, čo vedenie nahradilo dlhoročných učiteľov začiatkom letného semestra 2019/20. Takýto prístup od dekana v nás tiež vyvoláva dojem, že sa chce zbaviť svojich oponentov.

Vedenie opakovane zdôrazňovalo, že chce semester ukončiť v júni a štátnice nechce presúvať – opäť je dobré dodať, že je to práve koniec júna, kedy väčšine učiteľov v štrajkovej pohotovosti končia zmluvy.”

Za zmienku tiež stojí skutočnosť, že vedenie fakulty predĺžilo termín odovzdávania záverečných prác o týždeň, avšak termín štátnic odmietalo posúvať. Vedenie opakovane zdôrazňovalo, že chce semester ukončiť v júni a štátnice nechce presúvať – opäť je dobré dodať, že je to práve koniec júna, kedy väčšine učiteľov v štrajkovej pohotovosti končia zmluvy.

Na iných univerzitách na Slovensku či v Českej republike k posunom dochádzalo (napríklad Žilinská univerzita presunula štátnice zo začiatku júna na prelom júna a júla, FIT ČVUT umožňuje vykonať štátnice aj v auguste). V prípade, že by boli štátnice neskôr, ako sú plánované (polovica júna), niektorí členovia komisií by už nemuseli byť na fakulte zamestnaní.

Prečítajte si celý text výzvy zamestnancov

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.