Press "Enter" to skip to content

Dekan nepredlžuje zmluvy docentom, ktorí majú kvalitnejšie výstupy ako on sám

Už v januári sme boli svedkami bezprecedentného kroku, kedy dekan FIIT STU vyhodil najúspešnejšiu výskumníčku na fakulte – prof. Bielikovú.

Zdá sa, že podobného kroku sme svedkami aj tentokrát. Docenti, ktorým odmietol predĺžiť zmluvy, majú lepšie výskumné výsledky ako samotný dekan s titulom profesor. Nemusíme pripomínať, že majú významne kvalitnejšie výsledky ako mnohí účelovo prijatí zamestnanci na výskumných pozíciách (vrátane hovorkyne fakulty, ktorej počet vedeckých výstupov je rovný počtu vysokoškolských titulov druhého stupňa, ktorý je rovný nule).

Kvalitu výskumu určuje citovanosť

Jedným z kritérií, ako sa posudzuje kvalita výskumu, je počet článkov a ich citovanosť (t.j. koľko ďalších článkov na tieto články odkazuje). Citovanosť vedeckého článku hovorí o tom, ako daná téma rezonuje vo vedeckej komunite. Citovanosť sa odráža aj v jednom z ďalších dôležitých ukazovateľov, ktorým je tzv. h-index.

Zaujímavé sú z hľadiska hodnotenia vedy a vedeckých výstupov na Slovensku databázy Web of Science a Scopus.  V uvedených databázach sú indexované odborné a vedecké publikácie akademických pracovníkov, a na základe hodnotenia indexovaných publikácií sú v konečnom dôsledku prideľované fakultám  aj financie za výskum.

Čo je to h-index?
Výskumník má index v hodnote h vtedy, ak jeho aspoň h článkov má aspoň h citácií. Teda, ak jeho 5 publikácií má aspoň 5 citácií, tak h-index výskumníka je 5. (Zdroj: Scopus)

Kvantita nemusí určovať aj kvalitu

Podľa databázy Scopus pritom platí, že doc. Ivan Polášek, ktorému nebola predĺžená zmluva, má celkový počet zaevidovaných publikácií 23 a 126 citácií, čím dosahuje h-index 7. Doc. Marián Šimko má zaregistrovaných až 35 publikácií a až 279 citácií a jeho h-index je 8. Hoci má pán dekan najvyšší počet publikácií (69), jeho celkový počet citácií je 177 a h-index 6. Platí teda, že napriek tomu, že má dekan vyšší počet publikácií, nemajú až také ohlasy ako publikácie docentov. Podľa tejto metriky má tak s titulom profesora horšie výsledky, ako obaja docenti.

Prehľad výskumnej aktivity (Zdroj: Scopus, jún 2020)
Počet publikáciíPočet citáciíH-index
doc. Šimko352798
doc. Polášek231267
prof. Kotuliak691776

Podľa nástroja Google Scholar je situácia podobná. Rozdiel je však v tom, že v Google Scholar sa nachádzajú aj ďalšie publikácie, ktoré sa v databázach Web of Science a Scopus nemusia nachádzať. Avšak aj tu platí, že doc. Šimko má výrazne vyšší počet citácií ako prof. Kotuliak. Doc. Polášek má rovnaký h-index ako prof. Kotuliak, a to aj napriek tomu, že má nižší počet citácií. Počet článkov totiž nemusí nutne znamenať, že majú všetky rovnaký ohlas vo vedeckej komunite.

Prehľad výskumnej aktivity (Zdroj: Google Scholar, jún 2020)
Počet publikáciíPočet citáciíH-index
doc. Šimko6751811
doc. Polášek351838
prof. Kotuliak993458

V tlačovej správe FIIT STU argumentuje chorobami a úmrtiami

K situácií s nepredĺžením zmlúv vydalo vedenie FIIT STU tlačovú správu, v ktorej krok obhajuje viacerými nepredvídateľnými okolnosťami a pripovnáva ho ku chorobe či úmrtiu: „Je nutné povedať, že je súčasťou života každej inštitúcie, že sa viac či menej často musí vysporiadať s personálnymi zmenami. Niekedy je potrebné riešiť vzniknuté zmeny na akademickej pôde dokonca aj počas semestra, rovnako, ak by nastala potreba zámeny pedagóga z dôvodu úmrtia či choroby.“.

Ako všetci dobre vieme, o probléme končiacich zmlúv vedelo vedenie už niekoľko mesiacov a vytrvalo ho odkladalo. K oznámeniu o nepredĺžení zmlúv tak dochádza iba 7 pracovných dní pred koncom mesiaca.

K situácii sa vyjadrili aj zástupcovia štrajkujúcich zamestnancov: „Vzhľadom na dosahované výsledky týchto zamestnancov nemožno túto skutočnosť interpretovať inak, ako osobnú pomstu dekana voči niektorým ľuďom. Jednému z nich dokonca ponúkal miesto prodekana vo svojom tíme, a po odmietnutí je zrazu nepotrebný.“

Zdá sa, že kvalita výstupov výskumu na FIIT STU prestala byť definitívne pre vedenie fakulty zaujímavou. 

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.