Press "Enter" to skip to content

Zamestnanci upozorňujú na zlyhanie vyhodnocovania kvality, zverejnujú prvú zo série správ o stave fakulty

Situáciu na fakulte od nástupu nového dekana sa zamestnanci FIIT STU rozhodli zmapovať prostredníctvom série správ.

„Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza.”

V prvej správe sa zamerali na kvalitu zberu spätnej väzby. Konštatujú, že na fakulte prestali fungovať mechanizmy kontroly kvality vzdelávania. To dokumentuje najmä absencia vyhodnotenia spätnej väzby za zimný semester 2019/20 pre študentov aj učiteľov či chýbajúca diskusiu k vyhodnoteniu semestra.

„Ako môže dekan riadiť kvalitu vzdelávania, keď nemá na základe čoho? Bude to len na základe pocitov jemu blízkych ľudí? Prípomíname, že dekan stále nemá prodekanov schválených akademickým senátom fakulty.“

Pripomíname, že počas vedenia bývalej dekanky prof. Bielikovej, sa vedenie o spätnú väzbu študentov aktívne zaujímalo. O tom svedčia aj pravideľné prezentácie k evaulácii semestra, či priebežné zbieranie spätnej väzby už počas semestra.

Situácia na fakulte nie je pokojná už dlhšiu dobu, pričom k jej eskalácii došlo začiatkom tohto roka. Dekan Kotuliak prijal od decembra 2019 celkovo 18 nových zamestnancov, voličov do Akademického senátu fakulty. Na základe anonymného podnetu vzápäti z fakulty vyhodil prof. Bielikovú, bývalú dekanku a kandidátku do volieb v AS FIIT STU. Do dnešného dňa nedošlo k preukázaniu jej viny.

Prečítajte si celú správu učiteľov o stave fakulty

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.