Press "Enter" to skip to content

Vážna obava o budúcnosť zamestnancov na FIIT STU

Zamestnanci FIIT STU „v neistote“ zverejnili na Askalote príspevok, v ktorom vysvetľujú svoje vážne obavy o svoju budúcnosť na FIIT STU. Zverejňujeme ho v plnom znení. Príspevok obsahuje aj reakciu sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva na otázky zamestnancov ohľadom výberových konaní.


Milé študentky, milí študenti,

dlhodobo ste pre nás prioritou a chceme, aby to tak zostalo aj naďalej. Tešíme sa z práce s vami a vaše úspechy nás tešia rovnako (ak nie viac) ako tie naše. Chceme pracovať na FIIT, pre vás, pre slovenskú informatiku.

Aktuálna situácia je však pre nás už neúnosná. Veľakrát sme nahlas povedali, že učiť chceme. Budeme ale môcť? Napriek tomu, že robíme všetko pre to, aby sme s vami mohli byť aj v nasledujúcom akademickom roku, odpoveď nepoznáme.

Opakovane sme žiadali dekana, aby vypísal riadne výberové konania. Ako odpoveď sme dostali výhovorky, že sa to nedá – výberové konania pritom prebiehajú aj na iných fakultách STU. 

Namiesto toho chce dekan predĺžiť zmluvy len učiteľom, ktorých si on sám vyberie. 

Ignoruje pritom fakt, že aj takéto riešenie by bolo len dočasné (predĺžiť zmluvy by mohol maximálne na tri mesiace po skončení krízovej situácie) a je veľké riziko, že nebude vôbec uskutočniteľné, ako nám dnes mailom oficiálne potvrdil aj generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na Ministerstve školstva:

„Novela zákona umožňuje predĺženie pracovných pomerov, ktorých dohodnutá doba uplynie v čase krízovej situácie. … Rozhodnutie o takomto predĺžení pracovného pomeru je však viazané na existujúci stav krízovej situácie. V kontexte Vašej situácie a položenej otázky to znamená, že v prípade ak by sa krízová situácia skončila pred 30.6. (napr. 28.6.) tak už sa neuplatňuje možnosť predĺženia pracovného pomeru bez výberového konania. Rovnako máme za to, že predĺžiť je možné len trvajúci pracovný pomer.“

Dnes, približne jeden a pol mesiaca pred tým, ako nám končia zmluvy, nevieme nič. Nevieme, kto z nás tu na ďalší rok bude, a kto nie. Aj keby dekan takýmto netransparentným spôsobom nakoniec predĺžil zmluvy všetkým, išlo by len o krátkodobé riešenie, ktoré neistotu neodstráni. 

Reálne hrozí, že až do septembra nebudeme vedieť, či na fakulte zostaneme, a či budeme od zimného semestra opäť učiť. Nevieme, či sa máme v lete pripravovať na výučbu alebo si hľadať nové zamestnanie. Nevieme, či si študenti, ktorých vedieme a ktorí si u nás teraz zapísali bakalársku prácu, nebudú musieť na budúci rok nedobrovoľne hľadať nového vedúceho a nanovo vyberať tému bakalárskej práce. Slovami pána generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl:

„Vami uvádzaný prístup otvára otázku, či má vysoká škola skutočne záujem o otvorené výberové konania, či samotné obsadenie predmetných pozícií. Súčasne Vami uvádzaný postup vyvoláva zbytočné neistoty u časti súčasných zamestnancov, ktorí musia riešiť otázky ohľadne svojho ďalšieho pôsobenia, ale aj otázku transparentnosti celého postupu.“

Nerozumieme, čo bude ďalej. Pritom stačí dekanovi urobiť tak málo. My robíme všetko pre to, aby sme vás mohli učiť aj naďalej. Vyčerpali sme však už všetky možnosti a vyzerá to, že vo vnútri fakulty a univerzity sa pomoci nedočkáme. Jediný, kto nám zostal, ste vy.

Zamestnanci v neistote

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.