Press "Enter" to skip to content

Dekan v rozhovoroch s našimi učiteľmi skúmal ich lojalitu k vedeniu

Dekan stále odmieta vypísanie výberových konaní na FIIT STU. V posledných dňoch však absolvoval niekoľko individuálnych rozhovorov so zamestnancami. Tí vydali sumarizáciu toho, ako prebiehali.

Zamestnanci vo svojej sumarizácii tvrdia, že úvod rozhovorov bol korektný a dekan sa zaujímal o ich ďalšie výskumné pôsobenie na fakulte. Následne pokračoval sériou otázok, v ktorých skúmal lojalitu zamestnancov voči vedeniu fakulty.

„Po tomto krátkom úvode diskusia pokračovala sériou otázok smerovaných na prieskum lojality voči súčasnému vedeniu. Tieto otázky začali účasťou na štrajku na začiatku letného semestra, pričom sa pýtal najmä na osobné dôvody. Zároveň obhajoval svoje rozhodnutie náhrady vyučujúcich. Súvisiace zlyhania ospravedlňoval nepochopením a nedorozumeniami.“

Zameral sa pritom aj na štrajk, ktorý sa odohrával v značne obmedzenom režime začiatkom semestra (maximálne 2 hodiny denne, a to tak, aby nenarušil priebeh výučby). Zo súčasného stavu fakulty obvinil zamestnancov. Ako tvrdia zamestnanci vo svojom príspevku, opomenul pritom jeho vlastné zlyhania – pochybné vyhodenie prof. Bielikovej alebo účelové prijatie 18 zamestnancov. 

Domnievame sa, že takto by zodpovedný manažér konať nemal.“

Zamestnancov sa v rozhovore tiež pýtal, či sú ochotní schváliť vedenie fakulty a napĺňať víziu vedenia. Zamestnanci s týmto naratívom nesúhlasia. Podľa nich nemajú napĺňať víziu vedenia fakulty, ale majú napĺňať víziu univerzity a fakulty. My s nimi môžeme len plne súhlasiť.

Prečítajte si celý príspevok zamestnancov

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.