Press "Enter" to skip to content

Študentská rada vysokých škôl sa postavila za študentskú senátorku, vyjadruje znepokojenie nad vyhlásením vedenia STU

Po pondelkovom odstúpení senátorky Mišky Kolesíkovej vydala Slovenská technická univerzita stanovisko vedenia STU, v ktorom nepriamo kritizovala Miškino rozhodnutie. Napriek tomu, že dôvody Miška jasne komunikovala rektorovi STU, predsedovi akademického senátu STU ako aj dekanovi FIIT STU, univerzita týmto dôvodom údajne nerozumie.

„Nerozumieme preto dôvodom, pre ktoré sa zvolená senátorka vzdala mandátu a tým pádom zastupovania záujmov študentov FIIT vo chvíli, keď sa opäť sfunkčnil fakultný senát t.j. platforma priamo určená aj na obhajovanie záujmov študentov FIIT.“

Za toto stanovisko si univerzita v diskusii na sociálnej sieti vyslúžila veľké množstvo kritiky od študentov. Niektorí priaznivci súčasného vedenia, tzv. obhajcovia demokracie a férovosti, však začali na Mišku útočiť a, dokonca, keď sa jej zastala aj jej vlastná mama, kritik neváhal zaútočiť aj na ňu (predmetný komentár neskôr zmizol).

ŠRVŠ vníma rozhodnutie Mišky ako signál pre vedenie

K situácii zaujala stanovisko najnovšie Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá vyjadrila nad vyhlásením vedenia STU znepokojenie. Uvádza tiež, že ktorýkoľvek zvolený zástupca má právo vzdať sa svojho mandátu a takýto akt by nemalo vedenie univerzity komentovať.

„Rozhodnutie spomínanej študentky ŠRVŠ nevníma ako znefunkčnenie AS FIIT STU, ale ako krok, ktorým vyslala signál vedeniu fakulty, vedeniu univerzity a verejnosti.“

Nepovažujú tiež za vhodné, aby sa vo všeobecnosti vysoká škola vyjadrovala ku konkrétnemu študentovi, a to najmä v súvislosti s výkonom práv ako zástupcu v akademickom senáte.

„Za povšimnutie tiež stojí rýchlosť a razancia vyjadrenia vedenia STU ku vzdaniu sa mandátu v AS FIIT spomínanou študentkou, pričom podobne proaktívna komunikácia s verejnosťou v predchádzajúcom období chýbala.“

Prečítajte si celé stanovisko vedenia STU:

Stanovisko Študentskej rady vysokých škôl:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.