Press "Enter" to skip to content

Dekan pokračuje v čistkách: bez udania dôvodu hodil cez palubu docentov a doktorov s výsledkami

Dnes sme sa dozvedeli mená štyroch ľudí z fakulty, ktorým dekan neplánuje predĺžiť zmluvy. Ide pritom o predĺženie pracovných zmlúv (vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou) o maximálne tri mesiace, čo umožňuje novela zákona o vysokých školách prijatá kvôli pandémii koronavírusu. V tomto období predĺženia sa však mali uskutočniť výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov tak, ako ukladá zákon. Dekan tieto výberové konania do dnešného dňa nevypísal.

Mrzí nás, že dekan sa chce zbaviť zamestnancov s kvalitnými pedagogickými a výskumnými výsledkami a necháva na výskumných pozíciách tých, ktorí žiadne výsledky nemajú alebo im dokonca chýba vysokoškolský titul.

Dekan sa rozhodol, že nepredĺži zmluvy týmto vysokoškolským učiteľom:

  • doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.,
  • doc. Ing. Marián Šimko, PhD.,
  • Ing. Miroslav Blšták, PhD.,
  • Ing. Karol Rástočný, PhD.

Ide o učiteľov-výskumníkov za Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (ÚISI). Pravdepodobne sa ešte pridá niekoľko mien z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (ÚPAI), o tých však zatiaľ nemáme žiadne informácie.

Dych nám vyráža zákernosť a vypočítavosť toho, akým spôsobom dekan pristúpil k nepredĺženiu zmlúv. Učitelia sa túto informáciu dozvedajú po mesiacoch naťahovania zo strany dekana, pár hodín po skončení bakalárskych štátnych skúšok, kde boli členmi alebo predsedami komisie, a iba 11 dní pred ukončením pracovnej zmluvy. Odrobili si, čo mali a teraz ich dekan ako použité nástroje odhadzuje.

Pripomíname, že ide o ľudí, ktorých dekan a vedenie vníma ako hlavných konkurentov a oponentov, a ktorých morálne zásady im bránia v tom, aby sa podvolili eticky a morálne pochybným požiadavkám dekana a jeho ľudí.

Majo, docent a bývalý prodekan pre inžinierske štúdium s významným podielom na organizovaní a metodologickom zabezpečení spätnej väzby študentov, ktorému dekan ponúkol miesto prodekana, ktoré však za takýchto podmienok odmietol. Okrem toho školiteľ viacerých doktorandov na fakulte a odborník na spracovanie prirodzeného jazyka.

Ivan, docent, úspešne rozbehol spolu so svojím doktorandom 3D laboratórium, ktorým sa fakulta hrdila. Má študentov v rovnakej oblasti ako jeden z nových prodekanov (ktorého si napríklad tento rok nevybral žiaden študent na bakalársky projekt, napriek tomu, že vypísal 4 témy). Momentálne rozbieha projekt, do riešiteľského kolektívu ktorého však odmietol pridať niektorých ľudí, ktorých tam chcelo vedenie. Okrem iného je obľúbený pedagóg, školiteľ doktorandov, odborník na softvérové inžinierstvo a inovatívne metódy analýzy softvéru, vedúci 3D labu, ktorý fakulte závidí kadekto.

Karol, doktor, ktorý spolupracuje s priemyslom, zabezpečoval priemyselné stáže, je aktívny v tímových projektoch. Toto je agenda, v ktorej dekan Kotuliak pravdepodobne nechce využiť predchádzajúce výsledky. Je expert na softvérové inžinierstvo a testovanie softvéru na fakulte. Vedie veľké množstvo záverečných prác a aktívne pracuje na skvalitňovaní výučby vo viacerých predmetoch.

Miro, služobne najmladší ohrozený pedagóg a doktor. Ku krokom vedenia sa vyjadroval minimálne, avšak je kľúčovou osobou v rámci jednej z výskumných skupín docentky, a bývalej prodekanky. Významným dielom prispieva k rozvoju témy spracovania prirodzeného jazyka na fakulte vývojom viacerých nástrojov, ktoré pravidelne používajú študenti na svojich záverečných prácach.

Všetci títo ľudia, ktorých sa Kotuliak chystá zbaviť, sú prínosom pre fakultu, majú výskumné výsledky, vedú študentov, priamo vedú alebo sa významne podieľajú na viacerých predmetoch a patria medzi najoceňovanejších pedagógov. Úplne dychvyrážajúce je, že sa dekan kasá, ako je neetické vyhodiť niekoho s malým dieťaťom, no práve to bez problému urobil.

Za týmto rozhodnutím dekana nevidíme žiadny reálny dôvod. Keď sa učitelia pýtali na dôvod, odpoveď bola vždy rovnaká: “bez udania dôvodu”. Vyhodiť dvoch docentov a dvoch doktorov s výsledkami, to chce guráž. Jediné vysvetlenie je nehanebný krok z pozície moci, ktorým sa dekan zbavuje svojich názorových oponentov alebo ich “trestá” vyhodením ich najbližších spolupracovníkov.

Výsledkom ohrozených zamestnancov sme sa venovali na samostatnej stránke.

Nesmieme nechať fakultu padnúť

Kamaráti študenti, kolegovia, alumni, verejnosť – nemôžeme to vzdať. Nemôžeme nechať padnúť našu fakultu. Ak nechce konať vedenie univerzity a ak si myslí, že situácia sa vyrieši postupnými čistkami dekana, musíme niečo urobiť my.

Vzhľadom na vážnosť situácie pripravuje iniciatíva Za Našu FIIT významnú reakciu.

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.