Press "Enter" to skip to content

Študentská komora Akademického senátu VUT Brno sa vyjadrila k situácii na FIIT STU

Členovia študentskej časti Akademického senátu VUT v Brne vydali stanovisko k aktuálnej situácii na FIIT STU a nezhodám, ktoré na fakulte prebiehajú.

„Je nám ľúto, že na tieto nezhody doplácajú tiež študenti, a to nielen tí, ktorí sa rozhodli nezatvárať oči a prezentovať svoje postoje k aktuálnej situácii.“

Prezentovanie svojich postojov k situácii považujú za základné akademické slobody. Zároveň kritizujú stanovisko vedenia STU, ktoré bolo zverejnené začiatkom týždňa ako reakcia na odstúpenie senátorky Mišky Kolesíkovej.

„Nerozumieme prečo a nepovažujeme za správne, aby vedenie STU na oficiálnom webe a tiež na sociálnych sieťach prezentovalo stanovisko, v ktorom svoju študentku, zástupkyňu študentov v akademickém senáte, de facto obviňuje zo znefunkčnenia AS FIIT STU (ku dňu 15. 6. 2020). Správa naviac úplne opomína dôvody, pre ktoré táto študentská senátorka na svoj mandát rezignovala. Jej vyjadrenie je pritom jednoducho dohľadateľné.“

Prečítajte si celé stanovisko študentskej komory AS VUT

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.