Press "Enter" to skip to content

Odchádzajúci zamestnanci v otvorenom liste uvádzajú 11 dôvodov prečo

Väčšina pôvodných akademických zamestnancov fakulty odchádza z FIIT STU. Vo zverejnenom otvorenom liste rektorovi STU sumarizujú 11 dôvodov, pre ktoré sa rozhodli opustiť fakultu.

Na fakulte k 30.6., resp. k 31.8., končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov.“

Medzi dôvody ich odchodu patria najmä podozrenia z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, podozrenia z volebnej korupcie na fakulte či prekročenie právomocí pri okamžitom skončení pracovného pomeru.

„Je smutné, že okrem nášho hlasu ostáva nevypočutý aj hlas stoviek študentov. Fakt, že sa angažujú samotní študenti a dožadujú sa kvality a hodnôt, ktoré od FIIT STU očakávali, je na slovenské pomery obdivuhodný. Rozsah ich angažovanosti je od čias Novembra 89 bezprecedentný.“

V pracovno-právnej sfére upozorňujú na možnú nelegálnu prácu pri nahradených prednášajúcich na predmetoch začiatkom letného semestra či diskriminačný postup pri predlžovaní pracovných zmlúv.

Plné znenie všetkých 11 dôvodov si môžete prečítať na stránkach Štrajkovej pohotovosti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.