Press "Enter" to skip to content

Kategória: Minúta po minúte

Zamestnanci znepokojivo konštatujú, že dochádza k likvidácii programov pre rozvoj talentov na FIIT STU

V tretej časti zo série Správa o stave fakulty zamestnanci upozorňujú, že na fakulte dochádza k likvidácii programov pre rozvoj talentov na FIIT STU. Zamerali sa…

Zamestnanci upozorňujú na zlyhanie vyhodnocovania kvality, zverejnujú prvú zo série správ o stave fakulty

Situáciu na fakulte od nástupu nového dekana sa zamestnanci FIIT STU rozhodli zmapovať prostredníctvom série správ. „Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa…