Press "Enter" to skip to content

Výsledky výberových konaní FIIT STU sú známe. Uspeli aj tí, na ktorých sa študenti sťažovali

Na webovej stránke FIIT STU sa objavil výsledok výberových konaní na miesta profesorov, docentov a odborných asistentov s PhD.

Tesnú väčšinu (14 z celkovo 24 úspešných uchádzačov) tvoria pôvodní pedagógovia na FIIT STU, ktorí vyučovali na fakulte ešte pred nástupom nového dekana, prof. Ivana Kotuliaka.

Vyzerá to tak, že kvalita je definitívne ohrozená 

Medzi úspešnými kandidátmi je len 5 zamestnancov spomedzi 18, ktorí boli dekanom prijatí začiatkom roka tesne pred voľbami do akademického senátu fakulty. Ich kvalita výučby je však sporná, keďže väčšina z nich nepôsobila na pedagogických pozíciách alebo výskumných projektoch, hoci boli prijatí na pozíciu výskumného pracovníka.

“Mrzí nás, že sa napĺňajú naše obavy z ďalšieho podliezania kvality na FIIT STU. Už predchádzajúci semester ukázal, že niektorí pedagógovia nedokázali splniť kritériá, ktoré boli doteraz samozrejmosťou na FIITke a výsledok výberových konaní nás v tom ešte viac utvrdzuje.”

Zaujímavosťou tiež je, že sa nepodarilo prijať plánovaný počet 5 docentov – uspeli iba štyria uchádzači. Naopak, na 18 vypísaných miest odborných asistentov uspelo až 19 kandidátov. Keď započítame aj odchádzajúcich pedagógov, vidíme, že sa veľmi výrazným spôsobom mení skladba akademickej obce na fakulte, v ktorej bol už doteraz nedostatok docentov a profesorov.

Zmenená skladba však nie je jedinou zmenou, ktorá vyvoláva otázniky. Pri bližšom preskúmaní výskumných výsledkov a oblasti výskumu úspešných uchádzačov sa dá vidieť, že nebude zachovaná úroveň výsledkov pedagógov, ktorí boli dekanom buď odídení (dvaja docenti a štyria doktori na plný úväzok), alebo ktorí odišli na protest proti jeho krokom. Tiež sa dá predpokladať, že niektoré oblasti výskumu z fakulty úplne vymiznú (napr. spracovanie prirodzeného jazyka).

Spomedzi úspešných uchádzačov celkovo 6 nepôsobilo na FIIT STU. Na miesto profesora bol prijatý uchádzač s citačnými výsledkami, ktoré prekonávajú aj mnohí doktori či dokonca aj doktorandi na fakulte. Podľa informácií zo stránok Google Scholar sa venuje aj oblasti blockchainu a ako autor sa objavil v článku spolu s členmi terajšieho vedenia.

Ak by sme odhliadli od výsledkov jednotlivcov a pozreli sa len na sumár stavu akademickej obce po výberových konaniach (čo je každopádne veľmi zjednodušený pohľad) a hromadnom odchode, bol by nasledovný:

Počet odídenýchPočet novoprijatýchVýsledok
Profesori31-2
Docenti82-6
Doktori1611-5
Prehľad počtu novoprijatých a odídených zamestnancov na FIIT STU. Počet novoprijatých doktorov 11 platí, ak započítavame aj ľudí, ktorí predtým na fakulte pôsobili, ale iba ako študenti doktorandského štúdia, alebo na pozícii “Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním”. 

Celkový výsledok tak ukazuje, že aj po výberových konaniach na fakulte ubudlo až 13 profesorov, docentov či doktorov.

“Dá sa predpokladať, že niektoré oblasti výskumu z fakulty úplne vymiznú.”

Horšou správou pre študentov je však fakt, že medzi prijatými uchádzačmi sú aj takí, na ktorých sa študenti už sťažovali, a to vo forme otvorených sťažností na rektorát STU či formou evaluácií. Mrzí nás, že sa napĺňajú naše obavy z ďalšieho podliezania kvality na FIIT STU.

predchádzajúci semester ukázal, že niektorí pedagógovia nedokázali splniť kritériá, ktoré boli doteraz samozrejmosťou na FIITke a výsledok výberových konaní nás v tom ešte viac utvrdzuje.

Výberové konania priniesli na fakultu iba 6 nových ľudí

Keď vedenie odmietalo vypísať výberové konania pre našich učiteľov, okrem iného argumentovalo tým, že počas pandémie by tým mohli odradiť prípadných kandidátov zvonku. Výsledky výberových konaní však ukazujú, že z 24 prijatých uchádzačov na fakultu po nich pribudnú iba šiesti úplne noví ľudia.

“Nemôžeme sa ubrániť pocitu, že proklamácie vedenia o enormnom záujme o výberové konania, či dôvody na ich neskoré vypísanie, boli iba pokusom o napravenie PR.”

Nepochybujeme, že medzi úspešnými uchádzačmi sú aj kvalitní výskumníci a pedagógovia – koniec koncov, viacerých z nich poznáme aj z našej fakulty. Nemôžeme sa však ubrániť pocitu, že proklamácie vedenia o enormnom záujme o výberové konania, či dôvody na ich neskoré vypísanie, boli iba pokusom o napravenie PR.

Budeme zvedaví, či rektor STU dodrží svoje slovo a bude aktívne sledovať a strážiť kvalitu na našej fakulte.

Zoznam úspešných kandidátov vo výberových konaniach (kurzívou sú vyznačení tí, ktorí na FIIT predtým nepôsobili):

Na 1 miesto profesora:

 1. prof. Ing. Volodymyr Khilenko, PhD.

Na 5 miest docentov:

 1. doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
 2. doc. Ing. Ján Genči, PhD.
 3. doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD. 
 4. doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

Na 18 miest vysokoškolských učiteľov (odborných asistentov):

 1. Ing. Ján Balažia, PhD.
 2. Ing. Rastislav Bencel, PhD.
 3. Ing. Marek Galinski, PhD.
 4. Ing. Alojz Gomola, PhD.
 5. Ing. Ján Hanák, PhD.
 6. Ing. Pavol Helebrandt, PhD. 
 7. Ing. František Horvát, PhD. 
 8. Ing. Martin Hric, PhD.
 9. Ing. Ján Hudec, PhD.
 10. Ing. Peter Kapec, PhD.
 11. Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
 12. Mgr. Michal Kováč, PhD.
 13. Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
 14. Ing. Eduard Kuric, PhD.
 15. Ing. Fedor Lehocki, PhD.
 16. Ing. Dominik Macko, PhD.
 17. Dr. tech. Dipl. Ing. Michal Ries
 18. Ing. Peter Trúchly, PhD.
 19. Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.