Press "Enter" to skip to content

Ako vyzerali prvé dva týždne bezkontaktnej výučby na FIIT STU

Na fakulte sme v súčasnosti v novej situácii, kedy nás svetová pandémia donútila vyskúšať si štúdium na diaľku. Pre mnohých z nás – či už študentov alebo učiteľov, je to veľká skúsenosť, a preto sme sa rozhodli, že ju zmapujeme a zistíme, ako situáciu vnímajú študenti.

Máme za sebou prvé 2 týždne online výučby na našej fakulte. Ako sme už v predchádzajúcom príspevku avizovali, vytvorili sme dotazník, ktorého účelom bolo zozbierať spätnú väzbu od študentov na online výučbu, čo sa im páčilo, nepáčilo, ich postrehy a zhodnotenie doterajšieho priebehu. Keďže k dnešnému dňu (24.3.2020) nevieme, kedy opäť začne prezenčná výučba, je dôležité, aby sme takúto spätnú väzbu od študentov mali.

V tomto príspevku sumarizujeme pohľad študentov na to, ako doteraz prebiehala bezkontaktná výučba na FIIT STU. Celkový počet odpovedí dosiahol 114, pričom sa študenti vyjadrovali k jednotlivým predmetom a ich zhodnoteniu. Vybrali sme taktiež niektoré výroky študentov. Úplné výsledky dotazníka sme zverejnili v internej komunikácii fakulty.

Veríme, že výsledky nášho dotazníka pomôžu učiteľom a vedeniu fakulty túto situáciu zvládnuť a pokračovať v kladných stránkach a zároveň sa podarí napraviť nedostatky. #zvladnemeto

Prehľad
Celkovo sme k 24.3. dosiahli 114 odpovedí z 29 rôznych predmetov.

Na čo sme sa študentov pýtali:

 • ako prebiehala prednáška z predmetu,
 • ako prebiehalo cvičenie z predmetu,
 • aký bol celkový názor študentov na bezkontaktnú výučbu.

Online prednášky sú chválené, pri zasielaní materiálov chýba interakcia

Tak ako napríklad prebiehajú prednášky na FIIT STU v tejto komplikovanej situacii? Spomedzi vyplnených predmetov sme sa často stretli s online prednáškami, kde sa prednášajúci snažili odprednášať tému prostredníctvom nástrojov ako Google Meet. V niektorých prípadoch dochádzalo aj k interaktivite so študentami (napr. Sli.do). Túto formu si študenti v dotazníku veľmi pochvalujú, lebo kvalitou sa približuje veľmi blízko prezenčnej výučbe. Dokonca niektorí študenti tvrdia, že je to takto na dialku pohodlnejšie a efektívnejšie.

Ako sa vyjadrovali k prednáškam študenti?
 • Teoretické základy infomatických vied: „Prednášajúca sa snažila, trochu mala síce miestami technické problémy, ale je to odpustené. Bola to jednoznačne najlepšia metóda ako sa s nami spojiť. Prakticky som v tomto predmete nezaznamenal žiadnu výchylku oproti bežnému vyučovaniu. Vynikajúco zvládnutá situácia hodná poklony.“
 • Objektovo-orientované programovanie: „Prednášajúci nám zaslal minuloročnú prednášku. Je to o veľa lepšie ako keby neboli žiadne prednášky ako na väčšine iných predmetov.“
 • Umelá inteligencia: „Najlepšie bezkontaktne zvládnutý predmet zo všetkých. Dokonca keby takto cez Google Meet prednášky prebiehali bežne, nie len cez túto koronasituáciu, vôbec by som sa nehnevala. Oveľa viac som dávala pozor než normalne dávam a omnoho príjemnejšie mi bolo opýtať sa otázku, keď ju stačí poloziť do chatu (aj ked pán Lacko má aj cez klasické prednášky pustené slido, ale toto bolo proste z nejakého dôvodu lepšie). Navyše netreba strácať čas obliekaním sa, cestovaním do skoly… Dokonca sa pri prednáške dá obedovať.“
 • Webové publikovanie: „Veľmi dobre zrealizovaná prednáška cez Google Meet, aj účasť bola troj-štvrtinová čiže fajn.“

Ďalšou alternatívou sú offline video-prednášky, ktoré si môžu študenti následne pozrieť. Táto forma je v menšom zastúpení a jej zhodnotenie je na rozmedzí – pre niektoré predmety to funguje, avšak pre iné až tak nie. Študentom pri tejto forme výučby chýbala najmä interakcia s prednášajúcim.

Inou formou je zaslanie materiálov, skrípt či kníh, ktoré si majú študenti prejsť a spracovať. Tento spôsob vyhovuje študentom menej, keďže aj podľa spätnej väzby pri niektorých predmetoch vysvetlenie učiva chýba a je to cítiť. Študenti nedokážu sami teórii pochopiť, poprípade im to trvá omnoho dlhšie ako pri bežných prednáškach. Kvôli tomu aj majú pochybnosti, ako zvládnu vypracovať projekty, napísať testy či dokonca vôbec prejsť predmet.

Vo všeobecnosti boli pre študentov náročnejšie zvládnuteľné matematické predmety a k nim sa vyjadrovali aj do veľkej miery negatívne.

Cvičenia prebiehali podobne ako prednášky, v niektorých predmetoch však chýbajú

Cvičenia prebiehali podobne ako prednášky online formou (napr. cez Google Meet), kedy mohli študenti poväčšine konzultovať svoje projekty z predmetov. Niekedy išlo o povinné “konzultácie”, inokedy zas o možnosť dohodnutia sa mailom. Pri väčšine predmetov takáto forma postačovala, avšak našli sa aj také predmety, pri ktorých ani toto nebolo plnohodnotnou náhradou cvičení.

Cvičiaca natočila videá, ako riešila príklady a nahrala ich na Drive, ktorý nám zazdieľala.

Ďalšou možnou formou cvičení, ktorú nám študenti spomenuli, boli “offline” cvičenia, kedy si cvičiaci pre nich pripravili videá či tutoriály, ktoré im rozposlali a študenti si ich následne mohli prejsť. Túto formu označili ako “lepšie ako nič”, avšak nepovažovali to za ideálny spôsob absolvovania cvičení. Prípadnou ďalšou formou cvičení bola možnosť konzultácií cez mail a opoprimienkovanie projektov. Menej pozitívnou formou cvičení sa však zdá byť taká, kde študentom sú iba zaslané materiály, ktoré majú študenti svojpomocne vypracovať bez spätnej väzby od cvičiacich.

Existujú však aj predmety, pri ktorých cvičenia vôbec nie sú. V týchto prípadoch, keď ide zo strany študentov o čisté samoštúdium, je vidieť vysokú nespokojnosť študentov, keďže látku častokrát nedokážu sami pochopiť a konzultácie, či precvičenie látky v spolupráci s cvičiacim naozaj chýba.

Ako hodnotia študenti niektoré cvičenia?
 • Analýza a zložitosť algoritmov: „Oceňujem prístup pani Nagyovej už od začiatku semestra. V tomto týždni nám zaslala niekoľko podkladov.“
 • Dátové štruktúry a algoritmy: „Výborné! Cvičiaci nám zaobstaral cviko cez Microsoft Teams, kde sme sa pýtali otázky, ktoré nás trápia ohľadom prvého zadania. Bez cvičiaceho by predmet mal chabú organizáciu, za čo mu veľmi pekne ďakujem.“
 • Princípy informačných systémov: „Na cvičenia sme mali vypracovať to, čo by sme aj riešili štandardne. Boli nám poskytnuté materiály, odovzdávali sme draft dokumenty (aby nám vedel poskytnúť spätnú väzby a donútil nás pracovať imho). Cvičiaci nám dal svoje postrehy do AIS a následne prebehli konzultácie na dobrovoľnej báze cez google meet.“
 • Princípy softvérového inžinierstva: „Vidno, že cvičiaci má záujem a konzultuje s nami, ako sa patrí.“
 • Sieťová bezpečnosť: „Cvičiaci veľmi vhodne zvolil náhradu za cvičenia, ktoré by sa za iných okolností museli bezprostredne realizovať v cisco labe. Okrem toho bol veľmi ochotný odpovedať na otázky.“
 • Umelá inteligencia: „Cvičiaci sa s nami spojil online, mali sme možnosť konzultovať zadania. Keďže sme tu boli ale v menšej skupine, mal som z počiatku problém sa ozvať a pýtať sa. Na bežnom cvičení by sa tieto veci riešili predpokladám priamo s cvičiacim, takto som sa musel pýtať pred všetkými prítomnými.“

Záver

Ako by sa teda dala bezkontaktná výučba zhodnotiť? Názory sa rôznia. Existujú predmety, ktoré sú veľmi dobre zvládnuté a študenti ich označujú za úrovňou veľmi podobné prezenčnej výučbe. V týchto predmetoch pociťujú to, že prednášajúci a cvičiaci sa naozaj snažia čo najviac študentom pomôcť. Avšak na druhej strane sú aj predmety, kde je bezkontakná výučba nezvládnutá a študenti sa reálne obávajú o to, či predmetom prejdú a či si z neho odnesú potrebné znalosti.

Ako hodnotia študenti bezkonktaktnú výučbu?
 • „Takáto výučba online je oveľa efektívnejšia ako bežná výučba. Aj tak väčšina vecí funguje tak, že prídem osobne na FIIT len aby mi vyučujúci oznámil kde nájdem zadanie a dokedy ho mám odovzdať. Takže takto je to oveľa efektívnejšie – ušetrím si cestu a výsledok je aj tak rovnaký.“
 • „Videoprednášky sú tiež oveľa lepšie ako naživo si môžem pauznúť, pustiť opakovane prípadne svojou vlastnou rýchlosťou ako potrebujem.“
 • „Na cvičeniach v podstate žiadna zmena – konzultácia sa dá vykonať pomocou videohovoru alebo chatu za pár minút. Ideálne by bolo, keby aj počas roka boli všetky cvičenia nepovinné a bola viac podporená komunikácia typu email/chat. Veď predsa aj tak väčšina otázok vyplynie až počas práce, takže na cvičení sa môže javiť všetko OK a len sa tam sedí a čaká na koniec a až doma počas práce sa ukáže reálny problém…“
  1. „Nie sme vôbec informovaní o testoch/prezentáciách ako to bude prebiehať, či sa to nahradí niečím iným“
  2. „Výučba pomocou mailov, samoštúdia prednášok a telefonátov nie je podľa môjho názoru adekvátnou náhradou. Rozumiem, že sa to teraz nedá, ale preto zastávam názor posunúť semester aspoň o týždeň – dva, a dohnať aj naživo, čo najviac sa bude dať. Vypracovanie cvičení nám tiež takto trvá dlhšie, keď sa k všetkému musíme dopracovať sami a nemôžme na mieste klásť otázky.“
  3. „Tiež si myslím, že by bolo vhodné presunúť odovzdanie záverečných prác vzhľadom na okolnosti na neskorší termín.“
  4. „Cením ochotu tých učiteľov, ktorí sú aspoň ochotní volať a stretnúť sa.“
 • „Nepáči sa mi tento druh výučby. Podľa mňa to nikdy nenahradí prezenčnú formu a osobne mi to dáva 10 krát menej, ako keď som fyzicky prítomný na cvičení/prednáške.“
 • „Tento systém neprezenčnej výučby vôbec nepočíta s ľuďmi, kt. boli nútení z internátov prísť do socializmu a bez hotspotu nemajú ani internet – a aj s ním obmedzený. Online prednášky sú super, aj poslané videa, ale stiahnuť ich alebo pozerať je problém. Bohužiaľ, FIIT nie je škola, kde stačia knižky, bez poriadneho internetu je to nezvládnuteľné. Chápem, že karanténa je dôležitá, ale nasilu nepozastaviť semester mi nepríde ako cesta. 3 týždne je veľa a nemyslím, že to dobehnem, keď ich teraz stratím.“
 • „Myslím, že nie som jediná, ktorej tieto dva týždne samoštúdia už stačili. Malo by sa brať do úvahy, že nie všetci máme doma podmienky pre 10h samoštúda denne. Žiaľ doma máme každý z nás iný harmonogram, pretože počas tejto mimoriadnej situácie treba doma/na záhrade pomáhať, rovnako ako so súrodencami či varením, nakoľko nie všetci rodičia sú doma. Fakticky je nereálne takto ďalej pokračovať. Máme si sami študovať prednášky, cvičenia, a do toho ešte aj odovzdávať úlohy/zadania/projekty. Už som z toho nesmierne vyčerpaná. Každý boží deň od doobedia som na google meets s mojou skupinkou, každý deň sa snažíme spolu si prebrať učivo či na TZIV/FYZ/ML/OOP atd..ale mal by sa brať ohľad na to, že v škole sa téma preberie za hodinu a pol a nám samotným to trvá minimálne 2x dlhšie.. Takto nefunguje ani externé štúdium, a nikto z nás sa na externé ani nehlásil.. mohlo by sa teda na to prihliadnuť a buď spomaliť a predĺžiť harmonogram štúdia, alebo ho stopnúť a obnoviť, keď to bude možné.. Fakt to takto dlhodobejšie fungovať nebude..“

Inou kapitolou sú bakalárske a diplomové práce, pri ktorých sa stretávame aj s tým problémom, že si vyžadujú realizáciu experimentov s ľuďmi (napr. experimentovanie v laboratóriu). V tomto prípade môžu študenti požiadať o predĺženie termínu na vypracovanie záverečnej práce.

Avšak je tu ešte jeden vážny problém, ktorý sa nerieši a ktorý študenti spomenuli – bezkontaktná výučba z domu zaberá omnoho viac času ako tá bežná a je menej efektívna. Študenti sa nevedia dobre koncentrovať a teda tým trpí aj úroveň ich práce. Na tento problém však nemáme riešenie ani my.

Poznámka: V tomto blogu sa podrobne nevenujeme k jednotlivým predmetom, uvádzame iba zopár výrokov študentov. V mnohých prípadoch došlo ku kritike kvality výučby a aj kvalite zaslaných materiálov. Podrobné výsledky dotazníka sme v anonymnej forme zaslali na vedenie univerzity a fakulty a veríme, že pripomienky študentov sa zohľadnia a zapracujú.

Dotazník máme naďalej zverejnený a môžete ho naďalej vyplniť. V prípade, že zistíme, že sa kvalita (online) výučby nezlepšuje, situáciu budeme určite aktívne riešiť.

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.