Press "Enter" to skip to content

Učitelia reagujú na slová dekana. Zdá sa, že z výberového konania sa iba vykrúca

Na včerajšiu otvorenú výzvu zamestnancov už stihol zareagovať dekan FIIT STU, a to v článku na stránkach Žive.sk a agentúrnej správe SITA.

Hovorkyňa fakulty, Monika Karoliová, MBA, tvrdí, že “súčasťou štandardného výberového konania je tajné hlasovanie, ktoré však z jej pohľadu v čase pandémie nie je procesne spoľahlivo vykonateľné. Dekan sa preto chce vyhnúť možným procesným chybám.”

Tieto vyjadrenia vedenia v nás vyvolávajú ďalšie obavy a iba podčiarkujú naše predpoklady, že dekanovi viac záleží na udržaní stoličky než na tom, aby sme mali na fakulte kvalitných pedagógov a spokojných študentov. Nastávajú na fakulte trvdé časy totality?

Podľa reakcie učiteľov však tajné hlasovanie vykonateľné je a hmatateľnými príkladmi sú voľby dekana na Žilinskej univerzite alebo obhajoba dizertačnej skúšky, ktorej súčasťou je aj tajné hlasovanie. Dekan chce vyriešiť túto situáciu osobnými pohovormi, ktoré mali začať ešte pred dvoma týždňami, avšak dodnes k nim nedošlo.

Ak niekto nechce napĺňať víziu vedenia fakulty a už pred nástupom nového vedenia fakulty sa vyhrážal svojím odchodom, je otázne, či chce, respektíve či má záujem ďalej pracovať na fakulte, tvrdí hovorkyňa fakulty.

Učitelia navyše poznamenali, že majú vôľu ďalej pokračovať vo výučbe a nerozumejú, koľkokrát ešte dekan potrebuje túto ich vôľu počuť. Ako sme však boli svedkami od začiatku letného semestra, dekan odmietal vrátiť všetkým učiteľom ich predmety napriek tomu, že nespustili ostrý štrajk a mali záujem učiť.

A tak sme boli svedkami katastrofálneho poklesu kvality výučby, ktorá zostala bez úprimnej snahy vedenia o riešenie situácie. Návrh na odpísanie povinného predmetu za riešenie nepovažujeme. Príkladom je aj významne kritizovaný Výberový seminár (ktorý vedie Dr. Michal Ries). Pripomíname tiež, že niektorým učiteľom vedenie povedalo, že pokiaľ podporia štrajk, pre fakultu sú nespoľahliví.

Hoci sme aj my, študenti, zrealizovali prieskum spokojnosti s bezkontaktnou výučbou, vedenie jeho výsledky odignorovalo a v niektorých problémových predmetoch nenastali žiadne zmeny. Jediné zlepšenie nastalo v rámci predmetu AZA (Analýza a zložitosť algoritmov), ktorý bol po masívnej kritike a tlaku vrátený pôvodnej prednášajúcej v 9. týždni semestra.

Na to, že správanie dekana naznačuje, že fakultu vedie ako firmu, sme upozornili ešte v našom dnešnom príspevku a jeho reakcia to iba potvrdzuje: „Ak niekto nechce napĺňať víziu vedenia fakulty a už pred nástupom nového vedenia fakulty sa vyhrážal svojím odchodom, je otázne, či chce, respektíve či má záujem ďalej pracovať na fakulte,“ tvrdí hovorkyňa fakulty. Učitelia prízvukujú, že fakulta nie je firma, ale verejnoprávna inštitúcia, a teda cieľom učiteľov nie je napĺňať víziu vedenia, ale Dlhodobý zámer univerzity a fakulty, ktoré schvaľujú senáty.

Tieto vyjadrenia vedenia FIIT STU v nás vyvolávajú ďalšie obavy a iba podčiarkujú naše predpoklady, že dekanovi viac záleží na udržaní stoličky než na tom, aby sme mali na fakulte kvalitných pedagógov a spokojných študentov. Nastávajú na fakulte trvdé časy totality?

Prečítajte si celú reakciu učiteľov

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.