Press "Enter" to skip to content

Zanechajte odkaz pre svojich učiteľov

Dekan FIIT STU sa z pozície moci rozhodol ukradnúť študentom svojich obľúbených učiteľov.

Myslíme si, že je namieste im poďakovať za všetko, čo pre fakultu spravili, a preto sme pripravili formulár, prostredníctvom ktorého im môžete zaslať svoj odkaz. Ak s tým budete súhlasiť, váš odkaz pre učiteľov zverejníme aj na stránkach Za Našu FIIT.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.