Press "Enter" to skip to content

Za Našu FIIT Posts

Zamestnanci upozorňujú na zlyhanie vyhodnocovania kvality, zverejnujú prvú zo série správ o stave fakulty

Situáciu na fakulte od nástupu nového dekana sa zamestnanci FIIT STU rozhodli zmapovať prostredníctvom série správ. „Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa…

Dekan odmieta zrealizovať výberové konania na miesta učiteľov, v hre je opäť senát fakulty

Zamestnanci FIIT STU zverejnili otvorenú výzvu dekanovi FIIT STU, v ktorej ho žiadajú o vypísanie výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov. Dekan odmieta tieto výberové…